PTTŻ Oddział Łódzki

Przejdź do treści
Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego PTTŻ
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTTŻ planowane wcześniej na 8 listopada odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. (wtorek) o godzinie: 13.00 – pierwszy termin, 13.15 – drugi termin w sali konferencyjnej 502 - IV piętro gmachu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, ul. Stefanowskiego 4/10. (...)
Opublikowany przez Michał Sójka - 26/9/2018
Postępy w utrwalaniu żywności
Uprzejmie informujemy, że Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności objął Patronatem Seminarium Naukowe „Postępy w utrwalaniu żywności”, które odbędzie się w dniu 10 września 2018r w Łodzi. (...)
Opublikowany przez Michał Sójka - 2/7/2018
Oddział Łódzki jest jednym z dziesięciu regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ).

 
PTTŻ powstało w 1990 r. Jak zapisano w § 8 Statutu „Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.”

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
  • organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych,
  • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania  nauki,
  • organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje zespoły  i grupy robocze,
  • inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,
  • organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i międzynarodowymi
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,
  • kształcenie i dokształcanie członków Towarzystwa,
  • współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie nauk o żywności i jej technologii.
Wróć do spisu treści